Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar.

Webbverktyget förenklar administrationen för alla parter, minskar pappershanteringen och underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett handling.

Webbverktyget fungerar oavsett vilken webbläsare du använder.

Välkommen!