Skapa nytt konto

Glömt ditt lösenord?
 
 

Du kan läsa mer på: www.regiongavleborg.se/om/behandling-av-personuppgifter.

I sin myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av allmänt intresse lagrar Region Gävleborg och Region Skåne de personuppgifter du lämnar i systemet e-handlingar. Dina personuppgifter lagras och gallras i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen) samt våra informationsförvaltningsplaner.